Strona główna - O nas
Termo-Plast Marzena Świderska
05-091 Ząbki
ul. Jodłowa 5
tel/fax 0 22 781 61 30
mobile 601 222 765
gg: 619838
biuro@fajneokna.pl
www.fajneokna.pl
NAWIEWNIKI


kliknij żeby powiększyć... Jakość powietrza w sposób bezpośredni wpływa na zdrowie ludzi. W nieoczyszczanym, niewymienianym powietrzu mogą rozwijać się bakterie, wirusy i inne zarazki chorobotwórcze. Dodatkowo dym z papierosów, kurz, opary farb i innych środków chemicznych pogłębiają złą jakość powietrza. Wszystkie te zanieczyszczenia człowiek wprowadza do organizmu. Działają one bezpośrednio szkodliwie na organizm ludzki.

kliknij żeby powiększyć... Ale to nie wszystko. W wilgotnych pomieszczeniach rozwijają się na ścianach grzyby i pleśń, które negatywnie wpływają na konstrukcję budynku, osłabiając ją. Nie podjęcie walki o polepszenie jakości powietrza, powoduje dalszą degenerację budynku, co w efekcie pogłębia rozwój grzybów i pleśni, a tym samym zwiększa pośrednio negatywny ich wpływ na ludzkie zdrowie.

kliknij żeby powiększyć... W myśl obowiązujących w naszym kraju przez kilka dziesięcioleci przepisów budowlanych, powietrze miało dostawać się do mieszkań przez nieszczelności stolarki okiennej. Regulacje te utraciły swą aktualność, gdyż nieszczelności w stolarce brak. Nawiewniki okienne są więc rozwiązaniem dla tysięcy mieszkań w Polsce, w których w drodze działań renowacyjnych wymieniono okna stare na nowe lub zamontowano nowoczesną stolarkę okienną - obojętnie czy z PCW, drewna czy aluminium. Często wymieniając stolarkę okienna nie zdajemy sobie sprawy, ze w ten sposób stworzymy nieprzyjazne dla naszego zdrowia środowisko. Nasz dom zmienia się w termos, w którym jest wiele zanieczyszczeń. Dlatego powinniśmy przed podjęciem decyzji o wymianie stolarki zorientować się czy dany producent zastosował w swoich wyrobach możliwość rozszczelnienia.

kliknij żeby powiększyć... Od początku 2009 roku, aby spełnić wymagania nowych przepisów, dostarczając okna do budynków wielorodzinnych należy ze szczególną uwagą uwzględniać zalecenia projektów wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej lub mechanicznej wywiewnej, które określają które okno spełnia w danym przypadku funkcję wentylacyjną i musi być wyposażone w nawiewnik powietrza. W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wszystkie dostarczane okna muszą pozostać szczelne.

kliknij żeby powiększyć... Nawiewniki Warszawa
Jaki nawiewnik wybrać?


Decyzję o wyborze rodzaju nawiewnika należy uzależnić od warunków panujących w miejscu jego przeznaczenia. Dostępne na rynku produkty różnią się m. in. zasadą działania. Wyróżniamy nawiewniki higrosterowane, ciśnieniowe oraz sterowane ręczne.

Małe gabaryty tych urządzeń oraz wysoka estetyka wykonania sprawiają, ze okna w nie wyposażone dadzą użytkownikowi maksimum komfortu i poczucie bezpieczeństwa spowodowane tym, ze bez otwierania okien dostarczamy do pomieszczenia świeże powietrze w sposób ciągły, odpowiednio do naszych potrzeb.

kliknij żeby powiększyć... Jak zamontować?

Nawiewniki montowane są w górnej części stolarki okiennej lub w kasecie rolety zewnętrznej. W większości przypadków nawiewniki można zamontować na już istniejących oknach. W przypadku okien PVC nawiewniki montuje się na przylgach okiennych, tzn. element wewnętrzny na skrzydle, a okap zewnętrzny na ościeżnicy okna. W tym celu należy wykonać otwory o podanych przez producenta wymiarach. Frezowanie otworów odbywa się bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna.

kliknij żeby powiększyć... Sposób użytkowania

Nawiewniki do prawidłowego działania nie wymagają ingerencji użytkownika. Działają bez zasilania, ilość doprowadzanego powietrza jest uzależniona od wartości wilgotności względnej (nawiewniki higrosterowane) lub od warunków panujących na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia (nawiewniki ciśnieniowe i sterowane ręcznie).

Do czyszczenia nawiewnika należy używać suchej szmatki. Nie wolno używać proszków płynów do czyszczenia oraz innych środków żrących.

Nie należy dopuścić do zamoczenia nawiewnika, w szczególności taśmy poliamidowej, która może stracić swoje właściwości.

Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to nieprawidłowe działanie nawiewnika.

Jakie są bezpośrednie korzyści z zamontowania nawiewników?

Brak możliwości wykroplenia się pary wodnej na oknach i nadprożach - w efekcie brak pleśni i grzyba;

Niskie koszty energii cieplnej w porównaniu do normalnego otwierania lub uchylania okien i ich rozszczelnienia (szczególnie przy zastosowaniu nawiewników automatycznych);

Komfort cieplny w pomieszczeniach - brak uczucia "przeciągu" po dolnych partiach ciała (jak przy uchylonych oknach)

Nowoczesny, automatyczny i trwały system wentylacji;

W porównaniu do całej kwoty za coroczne usuwanie grzybów ze ścian, jednorazowy wydatek za nawiewniki nie jest wysoki i spłaca się po 2 latach użytkowania elementów.

W przypadku nawiewników higrosterowanych - automatyczne działanie całego systemu wentylacji naturalnej (nie musimy już interesować się czy nawiewnik jest otwarty czy zamknięty).

Oferowane przez nas produkty zapewniają:
  • prawidłowy nawiew i wywiew powietrza, proporcjonalny do rzeczywistych potrzeb.
  • ochronę przed pleśnią, grzybem i niszczeniem budynku
  • ograniczenie niekontrolowanej wymiany powietrza, która jest przyczyną strat energii
  • zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu dzięki eliminacji zanieczyszczeń toksycznych
  • dostosowanie ilości powietrza do potrzeb każdego pomieszczenia z osobna przez całą dobę


Świadczone przez nas usługi gwarantują profesjonalny montaż obejmujący:
  • transport
  • frezowanie otworów
  • montaż nawiewnika
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Wszystkie wyroby posiadają wymagane atesty i certyfikaty.

© Okna Termo-Plast, All rights reserved
Powered by introNet Nawiewniki Warszawa Google+